ข่าวกิจกรรม

อบต.แม่นาเติง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ นางจามจุรี สุกใส เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

        วันศุกร์ ที่ 18 พ

อ่านเพิ่มเติม »

เจ้าหน้าที่ อบต.แม่นาเติง ร่วมจัดกิจกรรมพิธีทำขวัญทารก ซึ่งเป็นบุตรของ นายพลากร สิมะวงศ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อบต.แม่นาเติง

        วันพฤหัสบดี ที่ 1

อ่านเพิ่มเติม »

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง คว้ารางวัล “ชนะเลิศอันดับ 1” การประกวดกระทงรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ในงานเทศกาลลอยกระทงอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2565

        องค์การบริหารส่วน

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมการรับทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง

        วันอังคาร ที่ 29

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการ/กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 (นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนปายวิทยาคาร) ณ อบต.แม่นาเติง, ศาสนสถาน และสถานที่สำคัญภายในตำบลแม่นาเติง

        วันเสาร์ ที่ 5 พฤ

อ่านเพิ่มเติม »

นายก อบต.ถ้ำลอด พร้อมด้วยพนักงาน เดินทางมาส่ง นางสาวอาภาพร พุ่มคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โอนย้ายมาบรรจุใหม่ ณ สำนักงาน อบต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

        วันอังคาร ที่ 1 พ

อ่านเพิ่มเติม »

อบต.แม่นาเติง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก Global Hand Washing Day ประจำปี พ.ศ. 2565 (วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี)

        เมื่อวันอังคาร ที

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4)

        วันอังคาร ที่ 18

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ถนนภายในหมู่บ้านนาจลองใหม่ หมู่ที่ 11

        วันจันทร์ ที่ 17

อ่านเพิ่มเติม »