ข่าวกิจกรรม

อบต.แม่นาเติง เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกและสังเกตการณ์ในการซักซ้อมอัคคีภัยและกรณีแผ่นดินไหว ประจำปี พ.ศ. 2566

            วันพุธ ที่ 28

อ่านเพิ่มเติม »

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566

            วันจันทร์ ที่

อ่านเพิ่มเติม »

รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตรวจพื้นที่ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดอยผักกูด หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่นาเติง

            เมื่อวันศุกร์

อ่านเพิ่มเติม »