ข่าวกิจกรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(บัณฑิตน้อย) ประจำปี พ.ศ. 2566

        นายสังวร ทาอุด นา

อ่านเพิ่มเติม »

อบต.แม่นาเติง ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่า ณ บริเวณจุดชมวิวดอยกิ่วลม

        วันจันทร์ ที่ 3 เ

อ่านเพิ่มเติม »

อบต.แม่นาเติง ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

        วันเสาร์ ที่ 18 ม

อ่านเพิ่มเติม »

อบต.แม่นาเติง จัดการประชุมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับปรับปรุงและทบทวนแผน ครั้งที่ 1

        วันพุธ ที่ 15 มีน

อ่านเพิ่มเติม »

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ หมู่บ้านผีลู และหย่อมบ้านดอยผักกูด หมู่ 9

        วันศุกร์ ที่ 3 มี

อ่านเพิ่มเติม »