ข่าวกิจกรรม

อบต.แม่นาเติง ร่วมพิธีวันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

            วันเสาร์ ที่

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรม “จิตอาสาปลูกป่า” ตามโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” ตำบลแม่นาเติง

            วันศุกร์ ที่

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (ปรับพื้นที่และปลูกสมุนไพร)

            วันศุกร์ ที่

อ่านเพิ่มเติม »