งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

งานการศึกษา อบต.แม่นาเติง จัดประชุมบุคลากรเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาและปรับอัตราเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

        วันอังคาร ที่ 6 ธ

อ่านเพิ่มเติม »

นายก อบต.ถ้ำลอด พร้อมด้วยพนักงาน เดินทางมาส่ง นางสาวอาภาพร พุ่มคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โอนย้ายมาบรรจุใหม่ ณ สำนักงาน อบต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

        วันอังคาร ที่ 1 พ

อ่านเพิ่มเติม »

อบต.แม่นาเติง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก Global Hand Washing Day ประจำปี พ.ศ. 2565 (วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี)

        เมื่อวันอังคาร ที

อ่านเพิ่มเติม »

อบต.แม่นาเติง จัดกิจกรรมการตกแต่งและเข้าร่วมขบวนแห่จองพารา ในงานเทศกาลออกพรรษา ประเพณีกาดหลู่เมืองปาย ประจำปี 2565

        วัน ศุกร์ ที่ 7 ต

อ่านเพิ่มเติม »

ตัวแทนคณะครู ศพด.แม่นาเติง เข้าร่วมประชุมตามโครงการ “ปายใส่ใจ ปลอดภัยไปด้วยกัน” และการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในศูนย์เด็ก

        เมื่อวันศุกร์ ที่

อ่านเพิ่มเติม »