ไม่ได้ระบุ หมวดหมู่

ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ครั้งที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

เรื่อง ชีวิตลูกอยู่ในมือแ

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566

      &nbs

อ่านเพิ่มเติม »

อบต.แม่นาเติง มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ณ โรงเรียนบ้านหมอแปง หมู่ 4 ตำบลแม่นาเติง

          วันศุกร์ ที่ 17

อ่านเพิ่มเติม »