ไม่ได้ระบุ หมวดหมู่

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ egp ประจำเดือนมิถุนายน 2566

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ครั้งที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

เรื่อง ชีวิตลูกอยู่ในมือแ

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566

      &nbs

อ่านเพิ่มเติม »

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสังวร ทาอุด นายก อบต.แม่นาเติง ได้มอบหมายให้ นายสงวน ศรีธิปุก รองนายก อบต.แม่นาเติง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ภายใต้แนวคิดการพัฒนาการให้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งทางทาง อบต.แม่นาเติง ได้รับการมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และได้จัดแสดงนิทรรศการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มอาชีพตำบลแม่นาเติง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม »