โครงการ/กิจกรรม

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (ปรับพื้นที่และปลูกสมุนไพร)

            วันศุกร์ ที่

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรม “รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลแม่นาเติง” ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566

      วันพ

อ่านเพิ่มเติม »

อบต.แม่นาเติง จัดการประชุมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับปรับปรุงและทบทวนแผน ครั้งที่ 1

        วันพุธ ที่ 15 มีน

อ่านเพิ่มเติม »