แผนพัฒนาท้องถิ่น

อบต.แม่นาเติง จัดการประชุมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับปรับปรุงและทบทวนแผน ครั้งที่ 1

        วันพุธ ที่ 15 มีน

อ่านเพิ่มเติม »