ระบบงานบริหารงานบุคคล

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น อบต.แม่นาเติง ประจำปี 2566

        วันศุกร์ ที่ 3 กุ

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมจิตอาสาทำบุญสุขใจ สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับชุมชน (พนักงาน อบต.แม่นาเติง ที่เกิดในเดือน กุมภาพันธ์)

        วันพุธ ที่ 1 กุมภ

อ่านเพิ่มเติม »