ประกาศ/หนังสือราชการต่าง ๆ

ประกาศ อบต.แม่นาเติง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป่ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

อ่านเพิ่มเติม »