ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มส.ถ.๓๐-๐๑๐ บ้านผีลู-บ้านในของ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหมอแปง-บ้านม่วงสร้อย หมู่ 4 ตำบลแม่นาเติง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหมอแปง – บ้านม่วงสร้อย หมู่ที่ 4 บ้านหมอแปง ตำบลแม่นาเติง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.460 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5,840.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหมอแปง – บ้านม่วงสร้อย หมู่ที่ 4 บ้านหมอแปง ตำบลแม่นาเติง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.460 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,840.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้านนาจลอง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาเติง

อ่านเพิ่มเติม »