งานสวัสดิการสังคม

อบต.แม่นาเติง ลงพื้นที่เพื่อให้การดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ บ้านดอยผีลู หมู่ 9 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

      &nbs

อ่านเพิ่มเติม »

เจ้าหน้าที่ อบต.แม่นาเติง พร้อมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 5 คน เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566

         เมื่อวันพุธ ที่

อ่านเพิ่มเติม »