งานตรวจ ITA

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร และพนักงาน อบต.แม่นาเติง ทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ประจำปี 2023

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2023

อ่านเพิ่มเติม »

สรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อบต.แม่นาเติง)

อ่านเพิ่มเติม »