ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลแม่นาเติงผู้มีจิตอาสา ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และเข้าร่วมการประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

          เพื่อช่วยเหลือง

อ่านเพิ่มเติม »