ข่าวประชาสัมพันธ์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่นาเติง เรื่อง เตรียมพร้อมรับมือ-ป้องกันไฟป่า มหันตภัยร้ายทำลายผืนป่า

      &nbs

อ่านเพิ่มเติม »

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด คณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.แม่นาเติง (ผู้ที่เกิดประจำเดือน กุมภาพันธ์)

        ขอให้ทุกท่านพร้อม

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร และพนักงาน อบต.แม่นาเติง ทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ประจำปี 2023

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2023

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ อบต.แม่นาเติง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป่ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

อ่านเพิ่มเติม »