ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่อายุ 60 ปี 10 วันขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการฯ ที่เป็นบัตรประชาชน เตรียมรับเงิน #โอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน รับสูงสุุด 600 บาท

เกิดก่อน 1 เม.ย.2506&nbsp

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน ออกหน่วยให้บริการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่

          สำหรับผู้ประกอบ

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566

🔹 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ครั้งที่ 2) (พ.ศ.2566 – 2568) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม »