สำนักปลัด อบต.แม่นาเติง จ.แม่ฮ่องสอน

งานการศึกษา อบต.แม่นาเติง จัดประชุมบุคลากรเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาและปรับอัตราเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

        วันอังคาร ที่ 6 ธ

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดูลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

         วันจันทร์ ที่ 5

อ่านเพิ่มเติม »

นายก อบต.แม่นาเติง ให้การต้อนรับนายอำเภอปายลงตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการในพื้นที่และมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

        วันศุกร์ ที่ 2 ธั

อ่านเพิ่มเติม »

📣 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบต.แม่นาเติง : ข้อมูลพื้นฐาน วัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชนชาติพันธุ์ และสถานที่ท่องเที่ยว ภายในตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม »

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรกลุ่มเปราะบางที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

      &nbs

อ่านเพิ่มเติม »