สำนักปลัด อบต.แม่นาเติง จ.แม่ฮ่องสอน

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มส.ถ.๓๐-๐๑๐ บ้านผีลู-บ้านในของ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

อบต.แม่นาเติง ร่วมพิธีวันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

            วันเสาร์ ที่

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรม “จิตอาสาปลูกป่า” ตามโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” ตำบลแม่นาเติง

            วันศุกร์ ที่

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (ปรับพื้นที่และปลูกสมุนไพร)

            วันศุกร์ ที่

อ่านเพิ่มเติม »