กันยายน 11, 2566

กิจกรรม “หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง” ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

      &nbs

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566

🔹 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

อ่านเพิ่มเติม »