เมษายน 2566

อบต.เเม่นาเติง ร่วมพิธีถวายสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

        วันอังคาร ที่ 25

อ่านเพิ่มเติม »

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลแม่นาเติงผู้มีจิตอาสา ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และเข้าร่วมการประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

          เพื่อช่วยเหลือง

อ่านเพิ่มเติม »

จดหมายข่าว (กองคลัง ฝ่ายพัฒนาจัดเก็บรายได้ อบต.แม่นาเติง) ประจำเดือน เมษายน 2566 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับภาษีบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม »