มีนาคม 15, 2566

อบต.แม่นาเติง จัดการประชุมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับปรับปรุงและทบทวนแผน ครั้งที่ 1

        วันพุธ ที่ 15 มีน

อ่านเพิ่มเติม »

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ หมู่บ้านผีลู และหย่อมบ้านดอยผักกูด หมู่ 9

        วันศุกร์ ที่ 3 มี

อ่านเพิ่มเติม »