ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การสมัครรับทุนมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้มีความประสงค์จะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        ประเภทองค์กรปกครอ

อ่านเพิ่มเติม »

อบต.แม่นาเติง ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

        วันจันทร์ ที่ ๒๖

อ่านเพิ่มเติม »

เจ้าหน้าที่ อบต.แม่นาเติง พร้อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ให้บริการฉีดน้ำทำความสะอาดงโรงเรียนราชประชานุเคระห์ 22 เพื่อเตรียมสถานที่ต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พร้อมคณะ

        ในระหว่างวันที่ 2

อ่านเพิ่มเติม »

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะเปียกลดโลกร้อน ด้วยถังหมักรักษ์โลก กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง

        องค์การบริหารส่วน

อ่านเพิ่มเติม »

ชาวอำเภอปายร่วมใจประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

        วันเสาร์ ที่ 17 ธ

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้านนาจลอง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาเติง

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการค้าตลาด เข้าร่วมโครงการ ”ตลาดสดน่าซื้อ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก.”

       เอกสาร : 1. หลักเก

อ่านเพิ่มเติม »