พฤศจิกายน 24, 2565

ประชาสัมพันธ์ การต่ออายุใบอนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์ คนต่างด้าว 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566

        หากประสงค์ทำงานต่

อ่านเพิ่มเติม »