พฤศจิกายน 4, 2565

ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจออนไลน์ เรื่อง การรับรู้ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม »

อบต.แม่นาเติง ขอเชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการในจังหวัดเชียงราย

        อบต.แม่นาเติง ขอเ

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือคนตลอดชีวิต

อ่านเพิ่มเติม »