ตุลาคม 2565

ชี้แจงการวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ชนิดรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 175 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

อบต.แม่นาเติง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก Global Hand Washing Day ประจำปี พ.ศ. 2565 (วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี)

        เมื่อวันอังคาร ที

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เรื่อง ประกวดราคาชื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ชนิดรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 175 แรงม้า ปริมาตรบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4)

        วันอังคาร ที่ 18

อ่านเพิ่มเติม »

สรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อบต.แม่นาเติง)

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ถนนภายในหมู่บ้านนาจลองใหม่ หมู่ที่ 11

        วันจันทร์ ที่ 17

อ่านเพิ่มเติม »

อบต.แม่นาเติง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

        วัน พฤหัสบดี ที่

อ่านเพิ่มเติม »

อบต.แม่นาเติง จัดกิจกรรมการตกแต่งและเข้าร่วมขบวนแห่จองพารา ในงานเทศกาลออกพรรษา ประเพณีกาดหลู่เมืองปาย ประจำปี 2565

        วัน ศุกร์ ที่ 7 ต

อ่านเพิ่มเติม »