โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (ปรับพื้นที่และปลูกสมุนไพร)

|

            วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ร่วมกันปรับพื้นที่และดำเนินการปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน