โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและครอบครัวต้านยาเสพติด ตำบลแม่นาเติง ปี พ.ศ. 2566

|

        วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง โดย นายสังวร ทาอุด นายก อบต.แม่นาเติง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.แม่นาเติง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและครอบครัวต้านยาเสพติด ปี พ.ศ.2566 โดยมีการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน, เซปักตะกร้อ, เปตอง, วอลเลย์บอล และกีฬาพื้นบ้าน อาทิเช่น วิ่งกระสอบ, ชักกะเย่อ, วิ่งผลัดตีล้อยาง โดยมี นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง