โครงการอบรมและตรวจสารเสพติดในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

|

          วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา​ 09:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง จัดโครงการอบรมและตรวจสารเสพติดในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยมี นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงสร้อย, เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอปาย, สมาชิก อส.อำเภอปาย, ทหารค่ายโสณบัณฑิต (ร. 7 พัน 5) และเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารราบที่ 1722 ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้และทำการตรวจสารเสพติด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน