โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุตำบลแม่นาเติง ประจำปี พ.ศ. 2566

|

            วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุตำบลแม่นาเติง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายผดุง ยานะรินทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต., ข้าราชการ และพนักงาน พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร รวมทั้งผู้สูงอายุตำบลแม่นาเติง (พ่อศีล แม่ศีล) เข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดหมอแปง หมู่ 4 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน