โครงการอบรมคุณธรรมจริธรรมผู้สูงอายุตำบลแม่นาเติง ประจำปีงบประมาณ 2565

|

        วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09:30 น. นายสังวร ทาอุด นายก อบต.แม่นาเติง ได้มอบหมายให้งานการศึกษา อบต.แม่นาเติง จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรมจริธรรมผู้สูงอายุตำบลแม่นาเติง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี พระมหาสมศักดิ์ สุภเมธี เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมในโครงการฯ ณ วัดทรายขาว ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน