โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลแม่นาเติง ประจำปีงบประมาณ 2566

|

            วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสังวร ทาอุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ได้มอบหมายให้ นายสงวน ศรีธิปุก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลแม่นาเติง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางสาวจันทร์ดี ศานติไพรสกุล หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลปาย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรรอบตัว และการทำลูกประคบสมุนไพร แก่ผู้สูงอายุตำบลแม่นาเติง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ชั้น 2