โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2566

|

            วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง โดย นายสงวน ศรีธิปุก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่ผู้พิการในตำบลแม่นาเติง โดยมี นางวรางคณา สายศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน