โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566

|

          วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง จัดกิจกรรมการทำ “กล้วยฉาบ” ตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 แก่ประชาชนผู้สนใจภายในตำบลแม่นาเติง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน