เจ้าหน้าที่ อบต.แม่นาเติง พร้อมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 5 คน เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566

|

         เมื่อวันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 นายสังวร ทาอุด นายก อบต.แม่นาเติง มอบหมายให้ นางพีรยา ธาดาเมธินี นักจัดการงานทั่วไป พร้อมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 5 คน เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน