อบต.แม่นาเติง และตัวแทนชุมชน ร่วมโครงการเพิ่มสรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566 กับสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมลงนาม MOU

|

         วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการเพิ่มสรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ อบต.แม่นาเติง และตัวแทนชุมชน ณ ห้องประชุม อบต.แม่นาเติง ชั้น 2