อบต.แม่นาเติง เข้าร่วมงานประเพณีปีใหม่ลีซูบ้านปางแปก หมู่ 7

|

        วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ, กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลแม่นาเติง เข้าร่วมงานประเพณีปีใหม่ลีซูบ้านปางแปก โดยมี นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย เป็นประธานฯ ณ บ้านปางแปก หมู่ 7 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน