อบต.แม่นาเติง ล้างถนนและบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนัก

|

            เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 10:00 น นายสงวน ศรีธิปุก รองนายก อบต.แม่นาเติง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่นาเติง นำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เข้าทำการล้างบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่บ้านนาจลอง หมู่ที่ 6 และล้างถนนภายในบ้านแม่ของ หมู่ที่ 5 ซึ่งประสบปัญหาดินโคลนไหลบนพื้นถนนเนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้การสัญจรของประชาชนเกิดความยากลำบาก