อบต.แม่นาเติง ลงพื้นที่เพื่อให้การดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ บ้านดอยผีลู หมู่ 9 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

|

          วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30 น. นายสังวร ทาอุด นายก อบต.แม่นาเติง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.แม่นาเติง เข้าร่วมประชุมกับทีมสหวิชาชีพ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปาย พมจ.แม่ฮ่องสอน บพด.แม่ฮ่องสอน พชอ.ปาย ในการลงพื้นที่เพื่อให้การดูแลกลุ่มเป้าหมาย เพศชายเป็นผู้พิการทางการมองเห็น อายุ 5 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านดอยผีลู 96/1 หมู่ 9 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากขอเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ผลการประชุมหารือเบื้องต้น ต้องมีเข้ารับการประเมินการเจ็บป่วยเพิ่มเติมฯ เนื่องจากพัฒนาการการมองเห็นแล้วของเด็กช้า โดยจะมีการวางแผนการช่วยเหลือในระยะสั้น-ยาว มีการบำบัดหลังการประเมินผล และการประสานส่งต่อผู้ปกครองต่อไป