อบต.แม่นาเติง ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

|

        วันจันทร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยมี นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระมหาสมศักดิ์ สุภเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชนร่วมกันประกอบพิธีกรรม ณ วัดทรายขาว ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน