อบต.แม่นาเติง ร่วมพิธีปลงผมผู้บรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

|

         วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร, ส.อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.แม่นาเติง เข้าร่วมในพิธีปลงผมผู้บรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี และ พระครูอนุสารปุญญาคม เจ้าคณะอำเภอปาย เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ณ วัดแม่นาเติงใน หมู่ 2 ตำบลแม่นาเติง อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน