อบต.แม่นาเติง ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

|

        วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08:00 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จำนวน 14 รูป โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีฯ และ พระมหาสมศักดิ์ สุภเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอปาย หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธี ณ วัดแม่นาเติงใน ตำบลแม่นาเติง อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน