อบต.แม่นาเติง ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนบ้านแม่นาเติง”

|

        วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนบ้านแม่นาเติง” ณ โรงเรียนบ้านแม่นาเติง อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน