อบต.แม่นาเติง ร่วมขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

|

        วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เข้าร่วมขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big day) โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับที่ว่าการอำเภอปาย สนง.กศน.อำเภอปาย พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายพลเมือง ณ ลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน