อบต.แม่นาเติง ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลแม่นาเติง รุ่นที่ 3/2566

|

        ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด อบต.แม่นาเติง ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30น.) รับจำนวนจำกัด!! (สมัครฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)