อบต.แม่นาเติง ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

|
https://drive.google.com/file/d/1DT-ZMSbQp6rthv7UsWKDXxDcB-iXKbTf/view?usp=share_link