อบต.แม่นาเติง ทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมอแปงหลังใหม่

|

        วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง นำโดย นายสงวน ศรีธิปุก รองนายก อบต.แม่นาเติง, สมาชิกสภา อบต., ผู้ใหญ่บ้าน, พนักงาน อบต.แม่นาเติง และประชาชนผู้ปกครองเด็กนักเรียน ร่วมแรงร่วมใจกันทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมอแปง ซึ่งอาคารหลังนี้ได้ก่อสร้างขึ้นใหม่ เพื่อเป็นสถานที่ให้การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็ก (อายุ 2 – 5 ขวบ) ในพื้นที่