อบต.แม่นาเติง จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมเก็บขยะ ปี พ.ศ. 2566

|

        วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 น. อบต.แม่นาเติง จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมเก็บขยะ โดยนายสังวร ทาอุด นายก อบต.แม่นาเติง ได้มอบหมายให้ นายวรินธร สีวลี รองนายก อบต.แม่นาเติง กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมแก่ นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

         ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สถานีตำรวจภูธรปาย, ค่ายทหาร ร.7 พัน 5, ท้องถิ่นอำเภอปาย, สถานีควบคุมไฟป่าลุมน้ำปาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย, เกษตรอำเภอปาย, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 22, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่นาเติง และประชาชนจิตอาสา ณ จุดชมวิวกิ่วลม-หนองค่ายทหาร ร.7 พัน 5 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน