อบต.แม่นาเติง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ นางจามจุรี สุกใส เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

|

        วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 อบต.แม่นาเติง กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดของ นางจามจุรี สุกใส เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน และยังทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล