อบต.แม่นาเติง จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและครอบครัวต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566

|

        วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.แม่นาเติง จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและครอบครัวต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาตำบลแม่นาเติง หมู่ 1 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน