อบต.แม่นาเติง จัดการประชุมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับปรับปรุงและทบทวนแผน ครั้งที่ 1

|

        วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 อบต.แม่นาเติง จัดการประชุมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับปรับปรุงและทบทวนแผน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม อบต.แม่นาเติง ชั้น 2