อบต.แม่นาเติง ขับเคลื่อนโครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข” (Big Cleaning Day) อำเภอปาย

|

          วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ขับเคลื่อนโครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข” (Big Cleaning Day) อำเภอปาย โดยจัดกิจกรรม Kick Off สนับสนุนให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน อบต. มีส่วนร่วมรักษาความสะอาดในพื้นที่หน้าสำนักงานของตนเอง