อบจ.แม่ฮ่องสอน ชวนเที่ยวงาน “เปิดเมิงไต” ครั้งที่ 15 งานเดียวเที่ยวได้ทั้งแม่ฮ่องสอน

|

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อบจ.) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนเที่ยวงาน เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ถนนบริบาลเมืองสุข ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

         ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. พบกับกิจกรรมดี ๆ ภายใต้แนวคิด ชิม ชม ช้อป แชะ และแชร์ ชิมฟรีอาหารไทใหญ่ ทั้งคาว – หวาน มากกว่า 60 ชนิด ชมศิลปวัฒนธรรม และความหลายหลากของวิถีชีวิตชาติพันธุ์ ที่เป็นเอกลักษณ์