องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566

|

            วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสังวร ทาอุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ได้มอบหมายให้ นายผดุง ยานะรินทร์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง นำทีมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต., ข้าราชการ และพนักงาน อบต.แม่นาเติง เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน